2 svar på “V14”

  1. Härligt! Och om den är designad för paddlare upp till 2.03 m finns det kanske rent av en chans att jag ryms att sitta i den!

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.