Nelo Paracanoe K1

Nelo Paracanoe K1

För inte allt för länge sedan fanns det en breddregel på rejsingkanoter. Den är borta nu. Men verkar inte vara det inom handikappsporten.

Nelo har tagit fram en ny Paracanoe K1:a där de håller sig inom breddregeln men använt sig av sina kunskaper från gamla tidens rejslådor. På så sätt har man lyckats ta fram en regelkorrekt kajak med större fartegenskaper.

Nelo Paracanoe K1 >>

2 svar på “Nelo Paracanoe K1”

  1. Att den gamla bredd regeln togs bort var rena bluffen, den har
    knappast gynnat kanotsporten, eller ?????

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.