6 svar på “Kända ansikten från Stockholm Kanotmaraton 2005”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.