Mindre roderutslag på surfskin

Vid ett flertal tillfällen då jag varit ute och lekt på havet i min Epic V10L har jag stört mig på roderverkan. Minsta lilla man kommer åt pedalerna vid fel tillfälle så fladdrar det till ordentligt med styrningen.

Med så stort roder som det är på en surfski, vågor och höga farter så blir det gärna händelserikt om det styr mycket vid fel tillfälle. Har klurat lite på hur man skulle kunna lösa det.

Ett tag var jag inne på att byta till vajer som det är på Fenn-båtarna. Men det kändes meckigt. Men så såg jag att det fanns flera hål i styrpedalerna och det får bli ett första försök att komma till rätta med problemet.

Har nu trätt om linorna från att sitta i översta hålet på pedalerna till att gå till mittenhålet på pedalerna istället. På så sätt borde roderutslaget bli tydligt mindre. Frågan är om det blir för lite istället. Blir spännande att testa. Frågan om det blir innan vintern eller till våren.