Installation av rotationssits

Att installera en rotationssits i en kanot för paddling är ett enkelt projekt som kan göras på egen hand med lite verktyg och följande steg:

Börja med att ta bort den befintliga sitsen från kanoten. Detta kan vara fäst med skruvar eller klämmor, så se till att ha en skruvmejsel eller annat verktyg för att lossa dem.

Mät och markera platsen där den nya rotationssitsen ska installeras. Se till att det finns tillräckligt med utrymme för både sitsen och paddlarens ben.

Förbered rotationssitsen genom att fästa den med skruvar eller klämmor på platsen du markerat.

Placera sitsen i kanoten och se till att den är rak och nivå. Fäst den ordentligt med skruvar eller klämmor.

Testa att sätta dig i sitsen och se till att den är bekväm och säker. Justera eventuellt placeringen av sitsen om det behövs.

Obs: Var noga med att följa instruktionerna från tillverkaren för din specifika rotationssits och kontrollera alltid att alla fästen är ordentligt åtdragna och säkra innan du använder kanoten.