TJÄRÖ FESTIVALEN 2011

Tjärö Festivalen 2011 var ett väl planerat och väl genomfört event med ett brett utbud av aktiviteter ledda av instruktörer från olika länder som Sverige, England, Skottland och USA. Deltagarna fick njuta av god mat från Anders Hafvskrog, logistiken fungerade smidigt och det fanns en trevlig stämning. Trots högt deltagarantal, var det gott om utrymme både på land och i vattnet.